Skip to content

Obiective

Graphs of financial analysis - Isolated

Scopul proiectului:

Scopul proiectului este facilitarea accesului unui grup de întreprinderi interesate in dezvoltarea de produse și servicii cu valoare adăugată ridicată prin transferul de cunoştinţe din activitatea de cercetare, la expertiza avansată din cadrul UOC-INSAE în domeniul dezvoltării de materiale nano-structurate și al integrării acestora în sisteme energetice complexe și accesul la facilităţiile existente pe platforma de cercetare HyRES din cadrul institutului.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea de cercetări în vederea sintezei de materiale nano-structurate cu aplicații în procesarea biomasei și a rezidurilor organice în vederea peletizării și producerii de biogaz, catalizatori pentru reformarea hidrocarburilor, cataliza proceselor de ardere și reducerea emisiilor poluante, purificarea și condiționarea combustibililor gazoși, dezvoltarea de componente pentru celule de combustie și de sisteme de cogenerare integrand baterii de celule de combustie, reducerea impactului ecologic și protejarea anticorozivă a structurilor în medii marine și zone litorale;
  • Dezvoltarea de modele multiscalare și multi-fizice pentru analiza interacțiuniilor dintre procese termo-fluido-chimice și structuri, in vederea integrării materialelor nano-structurate în componente ale sistemelor energetice avansate și structuri aflate în condiții de solicitări complexe specifice zonelor de ape continentale și zone litorale;
  • Investigații experimentale, teste și validări ale modelelor de analiză, simulare și optimizare pe platforma HyRES și în laboratoarele INSAE;
  • Identificarea cerințelor specifice ale întreprinderilor industriale partenere și asistență prin servicii de inovare, proiectare, modelare și optimizare;
  • Asistența tehnică către intreprinderile industriale partenere, în vederea integrării rezultatelor cercetării științifice în produse și servicii cu valoare adaugată ridicată.