Skip to content

Activități

Stimularea transferului de cunoștințe:

   • Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate.
   • Asistență directă pentru întreprinderile partenere pentru a identifica cerințele concrete de asistență din partea INSAE pentru dezvoltarea produselor și serviciilor acestora.
   • Organizarea de evenimente tematice pentru activități de eco-inovație în domeniul temelor de cercetare care fac obiectul prezentei propuneri.
   • Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A.
   • Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe.
activitati

Accesul întreprinderilor la facilitățile INSAE:

   • Acces la platforma HYRES și la laboratoarele INSAE pentru activitățile de cercetare, testare și încercări de laborator.
   • Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice.
   • Închiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii.

 

Activități de transfer de competențe de CD și de sprijinire a inovării:

   • Activități de cercetare industrială contractuale executate pentru și în numele întreprinderilor partenere.
   • Activități de dezvoltare experimentală contractuale executate pentru și în numele întreprinderilor partenere.
   • Detașare de personal cu înaltă calificare.
   • Cercetare de piață de către INSAE pentru întreprinderile partenere.
   • Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității.

 

CD în colaborare efectivă cu întreprinderile partenere:

   • Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă asupra materialelor nano-structurate cu proprietăți fizice și chimice adaptate la cerințele de aplicare.
   • Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă asupra conceptelor noi de integrare a materialelor nano-structurate prin modelare multi-scalară și multi-fizică pe baza unor metode folosind teoria constructală, metode fractalice, metode matematice hibride și abordări bionice.
   • Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă asupra dezvoltării unei abordări holistice pentru integrarea materialelor avansate în vederea promovării de soluții eco-inovative.
   • Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă pentru integrarea materialelor avansate în sisteme de producere, echilibrare, acumulare și utilizare inteligentă a energiei.
   • Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă asupra integrării soluțiilor de software în sistemele și componentele energetice cu materiale avansate folosind tehnologii de tip Internetul Serviciilor (Internet of Services - IoS) și Intenetul Lucrurilor (Internet of Things - IoT).
   • Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă pentru integrarea rezultatelor de cercetare industrială în vederea realizării de sisteme de procesare a biomasei reziduale și din diferite tipuri de bioresurse în vederea producerii de biogaz cu o eficiență de conversie ridicată, extracție de substanțe utile cum ar fi azotați, fosfați sau acid uric în vederea valorificării superioare a acestora şi în vederea realizăii de reactoare inovative cu eficiență ridicată, cu costuri minime de întreținere, rezistente la coroziune și cu fiabilitate ridicată.
   • Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă pentru integrarea rezultatelor de cercetare industrială în vederea realizării de sisteme de procesare a resturilor vegetale în vederea peletizării acestora, tratarea peleților prin torefiere și condiționarea în vederea obținerii de proprietăți superioare pentru utilizarea în sisteme energetice, sisteme de procesare industriale sau în alte aplicații eco-inovative şi în vederea realizăii de concepte și metodologii eco-inovative de tratare a nămolurilor din stațiile de epurare municipale și industriale cu bilanț energetic pozitiv.
   • Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă pentru integrarea rezultatelor de cercetare industrială în vederea realizării de sisteme cu reactoare bio-electrochimice pentru sinteza de substanțe cu valoare de piață ridicată, cum ar fi amoniacul și ureea, prin utilizarea energiei provenite din surse intermitente (eoliană și solară), realizarea de instalații de procesare a dejecțiilor integrând celule de combustie microbiale şi în vederea realizării de sisteme de tip celule de combustie de înaltă performanță tip PEM, SOFC, MCFC care să funcționeze cu hidrogen respectiv biogaz și celule pe bază de uree sau amoniac.
   • Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă pentru integrarea rezultatelor de cercetare industrială în vederea realizării de sisteme de procesarea biomasei și a altor forme de energie regenerabilă (eoliană și solară) în vederea producerii de hidrogen ca vector energetic pentru sisteme de cogenerare cu înaltă eficiență și impact ecologic redus asupra mediului înconjurător şi în vederea realizării de metode inginerești avansate pentru analiza și optimizarea instalațiilor de cogenerare hibride care să integreze sisteme solare, sisteme eoliene, celule de combustie, acumulatoare de energie și sisteme clasice de cogenerare.
   • Dezvoltare experimentală realizată în colaboare efectivă pentru integrarea rezultatelor de cercetare industrială în vederea realizării de sisteme catalitice de ardere pentru biomasă, biocombustibili și hidrogen în vederea creșterii eficienței și reducerii emisiilor poluante, oferirea de servicii eco-inovative de auditare energetică, creșterea eficienței energetice și reducerea impactului ecologic şi în vederea oferirii de servicii de modelare, simulare și optimizare folosind concepte inginerești avansate în vederea optimizării multi-scalare și multi-fizice a proceselor din sistemele energetice.
   • Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă pentru integrarea rezultatelor de cercetare industrială în vederea realizării de structuri optimale destinate sistemelor de recuperare a energiei eoliene și solare cu înaltă rezistență la coroziune destinate zonelor litorale și pentru aplicații în ape continentale şi pentru realizarea de materiale de construcție cu proprietăți de izolare termică și proprietăți de rezistență anticorozivă pentru utilizare în instalații de biogaz, izolarea echipamentelor și clădirilor industriale și pentru aplicații speciale în medii corozive sau în aplicații din zone cu ape continentale.
   • Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă în vederea integrării rezultatelor de cercetare industrială în servicii de proiectare și realizare de sisteme la cheie pentru aplicații industriale realizate pe baza conceptelor de Internet of Services și Internet of Things și integrând algoritmi și baze de date specializate.

 

Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul):

   • Negocierea și încheierea contractului de grant cu autoritatea contractantă.
   • Negocierea și încheierea contractelor cu partenerii de proiect.
    Planificarea, monitorizare și raportare.
   • Întocmirea planului de diseminare și implementarea acestuia prin informare şi publicitate privind proiectul.
   • Managementul calității și îmbunătățirea continuă.
   • Protejarea proprietății intelectuale și industriale (publicații, brevete de invenție, modele și desene industriale).