Skip to content

Livrabile

Contract subsidiar nr. 16053/25.10.2018 incheiat cu SC APEL LASER SRL tip B

 • Livrabilul L.B.1. Raport asupra activitatii de accesare de catre reprezentantii SC Apel Laser SRL a platformei HYRES si a laboratoarelor INSAE

Contract subsidiar NR. 14317/06.11.2020, incheiat cu SC EUROPLASTIC SRL tip B

 • Livrabilul L.B.1.Raport asupra activitatii de accesare de catre reprezentantii SC Europlastic SRL a platformei HYRES si a laboratoarelor INSAE

Contract subsidiar nr. 3206/26.02.2018, incheiat cu SC ECOHORNET SRL tip B

 • Livrabilul L.B.1.Raport asupra activitatii de accesare de catre reprezentantii SC Ecohornet SRL a platformei HYRES si a laboratoarelor INSAE

CONTRACT SUBSIDIAR nr. 3207/26.02.2018, incheiat cu SC SOLAROM SRL tip B

 • Livrabilul L.B.1.3.Raport asupra activității de accesare de către reprezentanții SC SOLAROM SRL a platformei HYRES și a laboratoarelor INSAE

Contract subsidiar nr. 3219/26.02.2018, incheiat cu SC SOLAROM SRL tip C

 • Livrabilul L.C.1.1.Raport asupra determinarilor experimentale pentru SC SOLAROM SRL- activitate C1.1.- cercetare industriala

 • Livrabilul L.C.1.1.Raport asupra determinarilor experimentale pentru SC SOLAROM SRL- activitate C1.2.- dezvoltare experiementala

Contract subsidiar nr. 3215/26.02.2018, incheiat cu SC ECOHORNET SRL tip C

 • Livrabilul L.C.1.1.Raport asupra determinarilor experimentale pentru SC ECOHORNET SRL Activitate C.1.1 –cercetare industriala
 • Livrabilul L.C.1.1.Raport asupra determinarilor experimentale pentru SC ECOHORNET SRL Activitate C.1.2 –dezvoltare experimentala

Contract subsidiar nr. 14319/06.11.2020, incheiat cu SOCIETATEA DE INGINERIE SISTEME SIS SA tip C

 • Livrabilul L.C.1.1.Raport de cercetare industriala realizat de catre organizatia de cercetare pentru SOCIETATEA DE INGINERIE SISTEME SIS SA
 • Livrabilul L.C.1.2.Raport de dezvoltare experimentala realizat de catre organizatia de cercetare pentru SOCIETATEA DE INGINERIE SISTEME SIS SA
 • Livrabilul L.C.1.1.Raport asupra cercetarii de piata cu privire la evaluarea segmentului de piata pentru microretele specifice statiilor de epurare din Romania

Contract subsidiar nr. 14318/06.11.2020, incheiat SC EUROPLASTIC SRL tip C

 • Livrabilul L.C.1.1.Raport asupra determinarilor experimentale pentru SC EUROPLASTIC SRL Activitate C.1.1 –cercetare industriala
 • Livrabilul L.C.1.2.Raport asupra determinarilor experimentale pentru SC ECOHORNET SRL Activitate C.1.2 –dezvoltare experimentala
 • Livrabilul L.C.1.3. Raport asupra cercetarii de piata pentru SC EUROPLASTIC SRL

Contract subsidiar nr. 16052/25.10.2018 incheiat cu SC APEL LASER SRL tip D

 • Livrabilul L.D.1.2 – Cercetare industrială asupra conceptelor noi de integrare a materialelor nano-structurate prin modelare multi-scalară și multi-fizică pe baza unor metode folosind teoria constructală, metode fractalice, metode matematice hibride și abordări bionice
 • Livrabilul L.D.1.4 – Cercetare pentru integrarea materialelor avansate în sisteme de producere, echilibrare, acumulare și utilizare inteligentă a energiei

Contract subsidiar nr. 3015/26.02.2021 incheiat cu BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL tip D

 • Livrabilul L.D.1.3. – Cercetare industrială realizata in colaborare efectiva asupra dezvoltării unei abordări holistice pentru integrarea materialelor avansate în vederea promovării de soluții eco-inovative
 • Livrabilul L.D.1.4 – Cercetare industrială realizata in colaborare efectiva pentru integrarea materialelor avansate în sisteme de producere, echilibrare, acumulare și utilizare inteligentă a energiei
 • Livrabilul L.D.2.3 – Dezvoltare experimentală realizata in colaborare efectiva pentru integrarea rezultatelor de cercetare industrială în vederea realizării de sisteme cu reactoare bio-electrochimice pentru sinteza de substanțe cu valoare de piață ridicată, cum ar fi amoniacul și ureea, prin utilizarea energiei provenite din surse intermitente (eoliană și solară), realizarea de instalații de procesare a dejecțiilor integrând celule de combustie microbiale şi în vederea realizării de sisteme de tip celule de combustie de înaltă performanță tip PEM, SOFC, MCFC care să funcționeze cu hidrogen respectiv biogaz și celule pe bază de uree sau amoniac
 • Livrabilul L.D.2.6. – Dezvoltare experimentală realizata in colaborare efectiva pentru integrarea rezultatelor de cercetare industrială în vederea realizării de structuri optimale destinate sistemelor de recuperare a energiei eoliene și solare cu înaltă rezistență la coroziune destinate zonelor litorale și pentru aplicații în ape continentale şi pentru realizarea de materiale de construcție cu proprietăți de izolare termică și proprietăți de rezistență anticorozivă pentru utilizare în instalații de biogaz, izolarea echipamentelor și clădirilor industriale și pentru aplicații speciale în medii corozive sau în aplicații din zone cu ape continentale

Contract subsidiar nr. 3216/26.02.2018 incheiat cu SC ECOHORNET SRL tip D

 • Livrabilul L.D1.1. Cercetare industrială asupra materialelor nano-structurate cu proprietăți fizice și chimice adaptate la cerințele de aplicare
 • Livrabilul L.D.1.2. Cercetare industrială asupra conceptelor noi de integrare a materialelor nano-structurate prin modelare multi-scalară și multi-fizică pe baza unor metode folosind teoria constructală, metode fractalice, metode matematice hibride și abordări bionice
 • Livrabilul L.D.1.3. Cercetare industrială realizata in colaborare efectiva asupra dezvoltării unei abordări holistice pentru integrarea materialelor avansate în vederea promovării de soluții eco-inovative
 • Livrabilul L.D.2.4. Raport de cercetare asupra modelului experimental de sistem de procesarea biomasei și a altor forme de energie regenerabilă (eoliană și solară) în vederea producerii de hidrogen ca vector energetic pentru sisteme de cogenerare cu înaltă eficiență și impact ecologic redus asupra mediului înconjurător şi în vederea realizării de metode inginerești avansate pentru analiza și optimizarea instalațiilor de cogenerare hibride care să integreze sisteme solare, sisteme eoliene, celule de combustie, acumulatoare de energie și sisteme clasice de cogenerare.
 • Livrabilul L.D2.5. Raport de cercetare asupra modelului experimental de sistem catalitic de ardere pentru biomasă, biocombustibili și hidrogen în vederea creșterii eficienței și reducerii emisiilor poluante, oferirea de servicii eco-inovative de auditare energetică, creșterea eficienței energetice și reducerea impactului ecologic şi în vederea oferirii de servicii de modelare, simulare și optimizare folosind concepte inginerești avansate în vederea optimizării multi-scalare și multi-fizice a proceselor din sistemele energetice

Contract subsidiar nr. 7844/31.05.2019 incheiat cu SC ELTRES R&D SRL tip D

 • Livrabilul L.D.1.2 Cercetare industrială asupra conceptelor noi de integrare a materialelor nano-structurate prin modelare multi-scalară și multi-fizică pe baza unor metode folosind teoria constructală, metode fractalice, metode matematice hibride și abordări bionice
 • Livrabilul L.D.1.3. Cercetare industrială asupra dezvoltării unei abordări holistice pentru integrarea materialelor avansate în vederea promovării de soluții eco-inovative
 • Livrabilul L.D.1.4 Cercetare industrială pentru integrarea materialelor avansate în sisteme de producere, echilibrare, acumulare și utilizare inteligentă a energiei.
 • Livrabilul L.D.2.7 Raport de cercetare asupra modelului experimental de aplicație industrială realizată pe baza conceptelor de Internet of Services și Internet of Things și integrând algoritmi și baze de date specializate.

Contract subsidiar nr. 14323/06.11.2020 incheiat cu SC Europlastic SRL tip D

 • Livrabilul L.D.2.1 Raport de cercetare asupra modelului experimental de sistem de procesare a biomasei reziduale și din diferite tipuri de bioresurse în vederea producerii de biogaz cu o eficiență de conversie ridicată, extracție de substanțe utile cum ar fi azotați, fosfați sau acid uric în vederea valorificării superioare a acestora şi în vederea realizăii de reactoare inovative cu eficiență ridicată, cu costuri minime de întreținere, rezistente la coroziune și cu fiabilitate ridicată.
 • Livrabilul L.D.2.3 Raport de cercetare asupra modelului experimental de sistem cu reactoare bio-electrochimice pentru sinteza de substanțe cu valoare de piață ridicată, cum ar fi amoniacul și ureea, prin utilizarea energiei provenite din surse intermitente (eoliană și solară), realizarea de instalații de procesare a dejecțiilor integrând celule de combustie microbiale şi în vederea realizării de sisteme de tip celule de combustie de înaltă performanță tip PEM, SOFC, MCFC care să funcționeze cu hidrogen respectiv biogaz și celule pe bază de uree sau amoniac.

Contract subsidiar nr. 3211/26.02.2018 incheiat cu SC INAS SA tip D

 • Livrabilul L.D.1.2. Cercetare industrială asupra conceptelor noi de integrare a materialelor nano-structurate prin modelare multi-scalară și multi-fizică pe baza unor metode folosind teoria constructală, metode fractalice, metode matematice hibride și abordări bionice
 • Livrabilul L.D.1.5. Cercetare industrială asupra integrării soluțiilor de software în sistemele și componentele energetice cu materiale avansate folosind tehnologii de tip Internetul Serviciilor și Intenetul Lucrurilor
 • Livrabilul L.D.2.5. Raport de cercetare asupra modelului experimental de sistem catalitic de ardere pentru biomasă, biocombustibili și hidrogen în vederea creșterii eficienței și reducerii emisiilor poluante, oferirea de servicii eco-inovative de auditare energetică, creșterea eficienței energetice și reducerea impactului ecologic şi în vederea oferirii de servicii de modelare, simulare și optimizare folosind concepte inginerești avansate în vederea optimizării multi-scalare și multi-fizice a proceselor din sistemele energetice
 • Livrabilul L.D.2.6. Raport de cercetare asupra modelului experimental de structuri optimale destinate sistemelor de recuperare a energiei eoliene și solare cu înaltă rezistență la coroziune destinate zonelor litorale și pentru aplicații în ape continentale şi pentru realizarea de materiale de construcție cu proprietăți de izolare termică și proprietăți de rezistență anticorozivă pentru utilizare în instalații de biogaz, izolarea echipamentelor și clădirilor industriale și pentru aplicații speciale în medii corozive sau în aplicații din zone cu ape continentale.

Contract subsidiar nr. 14320/06.11.2020 incheiat cu Sisteme de Inginerie Sisteme SIS SA tip D

 • Livrabilul L.D.2.2 – Raport de cercetare asupra modelului experimental de sistem de procesare a resturilor vegetale în vederea peletizării acestora, tratarea peleților prin torefiere și condiționarea în vederea obținerii de proprietăți superioare pentru utilizarea în sisteme energetice, sisteme de procesare industriale sau în alte aplicații eco-inovative şi în vederea realizăii de concepte și metodologii eco-inovative de tratare a nămolurilor din stațiile de epurare municipale și industriale cu bilanț energetic pozitiv.
 • Livrabilul L.D.2.5 – Raport de cercetare asupra modelului experimental de sistem catalitic de ardere pentru biomasă, biocombustibili și hidrogen în vederea creșterii eficienței și reducerii emisiilor poluante, oferirea de servicii eco-inovative de auditare energetică, creșterea eficienței energetice și reducerea impactului ecologic şi în vederea oferirii de servicii de modelare, simulare și optimizare folosind concepte inginerești avansate în vederea optimizării multi-scalare și multi-fizice a proceselor din sistemele energetice

Contract subsidiar nr. 6800/23.05.2018 incheiat cu SC SOLAROM SRL tip D

 • Livrabilul L.D.1.1.Cercetare industrială asupra materialelor nano-structurate cu proprietăți fizice și chimice adaptate la cerințele de aplicare
 • Livrabilul L.D.1.4 – Cercetare industrială pentru integrarea materialelor avansate în sisteme de producere, echilibrare, acumulare și utilizare inteligentă a energiei
 • Livrabilul L.D.2.4.- Raport de cercetare asupra modelului experimental de sistem de procesarea biomasei și a altor forme de energie regenerabilă (eoliană și solară) în vederea producerii de hidrogen ca vector energetic pentru sisteme de cogenerare cu înaltă eficiență și impact ecologic redus asupra mediului înconjurător şi în vederea realizării de metode inginerești avansate pentru analiza și optimizarea instalațiilor de cogenerare hibride care să integreze sisteme solare, sisteme eoliene, celule de combustie, acumulatoare de energie și sisteme clasice de cogenerare
 • Livrabilul L.D.2.6. Raport de cercetare asupra modelului experimental de structuri optimale destinate sistemelor de recuperare a energiei eoliene și solare cu înaltă rezistență la coroziune destinate zonelor litorale și pentru aplicații în ape continentale şi pentru realizarea de materiale de construcție cu proprietăți de izolare termică și proprietăți de rezistență anticorozivă pentru utilizare în instalații de biogaz, izolarea echipamentelor și clădirilor industriale și pentru aplicații speciale în medii corozive sau în aplicații din zone cu ape continentale

Contract subsidiar nr. 16051/25.10.2018 incheiat cu SC TRITECH GROUP SRL tip D

 • Livrabilul L.D.1.3. – Cercetare industrială asupra dezvoltării unei abordări holistice pentru integrarea materialelor avansate în vederea promovării de soluții eco-inovative.
 • Livrabilul L.D.1.4 – Cercetare industrială pentru integrarea materialelor avansate în sisteme de producere, echilibrare, acumulare și utilizare inteligentă a energiei